ДОО №14 Дошкольная образовательная организация №14

Нормативные документы

Коррупцияга каршы күрөшүү үчүн жүргүзүлүүчү иштердин планы
2018-2019 окуу жылы
№ Иштелүүчү иштин планы Убагы Ким жооптуу
1 КР өкмөтүнүн №281 18.05.2016 ж. Билим берүү башкармалыгынын №366 29.07.2016-ж.ж., берүү борборунун 56/1 3.08.2016-ж. буйруктары менен жалпы кызматкерлерди жана ата-энелерди тааныштыруу Сентябрь 2018 Джунушова Ш. Дж.
2 Бала бакчанын кызматкерлерине өздөрүнүн функционалдык милдеттери менен тааныштыруу анын ичинде коррупцияга каршы милдеттерин тааныштыруу. Сентябрь Джунушова Ш. Дж.
3 Антикоррупцияга каршы иш планынын отчеттуулугу.
«Балам үчүн» жалпы коомдук бирикмесинин отчетулуугу. Квартал сайын
Бала бакчанын жетекчилиги
«Балам үчүн» коомдук бирикмесинин директору
Бейшеева Н. Ж.
4 «Коррупцияга жол жок»бурч уюштуруу Сентябрь Бала бакчанын кызматкерлери
5 Бала бакчаны интернетке туташтыруу, документтерди электрондук системага келтирүү Жыл бою Джунушова Ш. Дж.
6 Ата-энелердин жазуу жана оозеки түрүндө кайрылгпан сунуштарын карап чыгуу Дайыма Джунушова Ш. Дж.
7 Бала бакчада ишеним почтасынын ишин жакшыртуу Дайыма Джунушова Ш. Дж.
8 Атуулдардын арыздарын текшерүү, карап чыгуу(ишеним почтадагы) Жыл бою Джунушова Ш. Дж.
9 Коррупциянын түптөлүшү, чыгуу себеби, «9-декабрь коррупцияга каршы күрөшүү күнүн» карата иш чара өтүү (бурч уюштуруу, чогулуш өтүү) Декабрь ай ичи Тарбиячылар
Бала бакчанын жетекчилиги
10 Бала бакчага балдарды электрондук кезек менен кабыл алуу Дайыма Джунушова Ш. Дж.